1. Bendrosios nuostatos.
2. Duomenų pateikimas el. parduotuvėje.
3. Pasirinkimo laisvė
4. Saugumas
5. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
6. Nuorodos į kitus interneto puslapius
7. Pirkėjo teisės

Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;

Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

8. Privatumo nuostatų keitimas
9. Asmens duomenų tvarkymas
10. Slapukai (angl. cookies)
11. Baigiamosios nuostatos