1. Bendrosios nuostatos.
2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5. Prekių kokybės, garantijos.
6. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
7. Rinkodara ir informacija.
8. Baigiamosios nuostatos.